کمترین: 
6210
بیشترین: 
6210
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
6210
زمان: 
3/1 14:00
قیمت دلار / سلیمانیه امروز 1 خرداد 1397
قیمت دلار / سلیمانیهدر تاریخ 1 خرداد 1397 , 6210 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/01 14:00","price":6210}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398