کمترین: 
5.2
بیشترین: 
5.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5.2
زمان: 
3/1 18:50
قیمت دینار عراق امروز 1 خرداد 1397
قیمت دینار عراقدر تاریخ 1 خرداد 1397 , 5.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/01 12:40","price":5.3},{"date":"1397/03/01 13:10","price":5.2},{"date":"1397/03/01 13:20","price":5.3},{"date":"1397/03/01 13:40","price":5.2},{"date":"1397/03/01 15:50","price":5.3},{"date":"1397/03/01 18:50","price":5.2}
بروزرسانی در تاریخ 26 شهریور 1398