کمترین: 
990000
بیشترین: 
1005000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1005000
زمان: 
3/1 16:06
قیمت نیم سکه خرده فروشی امروز 1 خرداد 1397
قیمت نیم سکه خرده فروشیدر تاریخ 1 خرداد 1397 , 1005000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/01 12:06","price":990000},{"date":"1397/03/01 12:30","price":995000},{"date":"1397/03/01 15:54","price":1000000},{"date":"1397/03/01 16:06","price":1005000}
بروزرسانی در تاریخ 14 خرداد 1399