کمترین: 
565000
بیشترین: 
580000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
580000
زمان: 
3/1 16:06
قیمت ربع سکه امروز 1 خرداد 1397
قیمت ربع سکهدر تاریخ 1 خرداد 1397 , 580000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/01 12:06","price":565000},{"date":"1397/03/01 15:54","price":572500},{"date":"1397/03/01 16:06","price":580000}
بروزرسانی در تاریخ 27 شهریور 1398