کمترین: 
986000
بیشترین: 
1001000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1001000
زمان: 
3/1 16:06
قیمت نیم سکه امروز 1 خرداد 1397
قیمت نیم سکهدر تاریخ 1 خرداد 1397 , 1001000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/01 12:06","price":986000},{"date":"1397/03/01 12:30","price":991000},{"date":"1397/03/01 15:54","price":996000},{"date":"1397/03/01 16:06","price":1001000}
بروزرسانی در تاریخ 28 شهریور 1398