کمترین: 
2007500
بیشترین: 
2044000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2023000
زمان: 
3/1 22:18
قیمت سکه امامی خرده فروشی امروز 1 خرداد 1397
قیمت سکه امامی خرده فروشیدر تاریخ 1 خرداد 1397 , 2023000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/01 12:00","price":2007500},{"date":"1397/03/01 12:06","price":2016000},{"date":"1397/03/01 12:18","price":2026000},{"date":"1397/03/01 12:36","price":2036000},{"date":"1397/03/01 13:12","price":2026000},{"date":"1397/03/01 13:24","price":2031000},{"date":"1397/03/01 13:48","price":2029000},{"date":"1397/03/01 14:00","price":2019000},{"date":"1397/03/01 14:18","price":2021000},{"date":"1397/03/01 14:36","price":2016000},{"date":"1397/03/01 15:06","price":2022000},{"date":"1397/03/01 15:12","price":2026000},{"date":"1397/03/01 15:30","price":2029500},{"date":"1397/03/01 15:48","price":2034500},{"date":"1397/03/01 15:54","price":2043000},{"date":"1397/03/01 16:06","price":2041000},{"date":"1397/03/01 17:00","price":2042500},{"date":"1397/03/01 17:06","price":2044000},{"date":"1397/03/01 17:30","price":2039000},{"date":"1397/03/01 18:00","price":2034000},{"date":"1397/03/01 18:30","price":2032500},{"date":"1397/03/01 18:36","price":2031000},{"date":"1397/03/01 18:42","price":2023500},{"date":"1397/03/01 19:06","price":2024500},{"date":"1397/03/01 19:30","price":2023500},{"date":"1397/03/01 19:48","price":2026000},{"date":"1397/03/01 21:48","price":2024500},{"date":"1397/03/01 22:18","price":2023000}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398