کمترین: 
882400
بیشترین: 
897800
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
886800
زمان: 
3/1 23:05
قیمت مثقال / حسب سکه امروز 1 خرداد 1397
قیمت مثقال / حسب سکهدر تاریخ 1 خرداد 1397 , 886800 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/01 11:55","price":882400},{"date":"1397/03/01 12:05","price":885500},{"date":"1397/03/01 12:15","price":889900},{"date":"1397/03/01 12:35","price":894300},{"date":"1397/03/01 13:10","price":889900},{"date":"1397/03/01 13:20","price":892100},{"date":"1397/03/01 13:45","price":891200},{"date":"1397/03/01 14:00","price":886800},{"date":"1397/03/01 14:15","price":887700},{"date":"1397/03/01 14:35","price":885500},{"date":"1397/03/01 15:05","price":888600},{"date":"1397/03/01 15:15","price":889900},{"date":"1397/03/01 15:25","price":893000},{"date":"1397/03/01 15:45","price":897400},{"date":"1397/03/01 16:05","price":896500},{"date":"1397/03/01 17:00","price":897800},{"date":"1397/03/01 17:25","price":895600},{"date":"1397/03/01 17:55","price":893400},{"date":"1397/03/01 18:25","price":892100},{"date":"1397/03/01 18:45","price":887700},{"date":"1397/03/01 19:05","price":890800},{"date":"1397/03/01 19:25","price":889900},{"date":"1397/03/01 21:45","price":888600},{"date":"1397/03/01 23:05","price":886800}
بروزرسانی در تاریخ 30 شهریور 1398