کمترین: 
103
بیشترین: 
105
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
104
زمان: 
3/1 17:30
قیمت روبل روسیه امروز 1 خرداد 1397
قیمت روبل روسیهدر تاریخ 1 خرداد 1397 , 104 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/01 11:50","price":103},{"date":"1397/03/01 12:20","price":104},{"date":"1397/03/01 12:40","price":105},{"date":"1397/03/01 13:00","price":104},{"date":"1397/03/01 17:00","price":105},{"date":"1397/03/01 17:30","price":104}
بروزرسانی در تاریخ 30 شهریور 1398