کمترین: 
95229.9
بیشترین: 
95272.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
95229.9
زمان: 
3/1 13:40
قیمت شاخص بورس امروز 1 خرداد 1397
قیمت نهایی شاخص بورسدر تاریخ 1 خرداد 1397 , 95229.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/01 11:30","price":95272.3},{"date":"1397/03/01 12:10","price":95235.4},{"date":"1397/03/01 13:40","price":95229.9}
بروزرسانی در تاریخ 28 شهریور 1398