کمترین: 
1596
بیشترین: 
1623
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1612
زمان: 
3/1 20:10
قیمت رینگیت مالزی امروز 1 خرداد 1397
قیمت رینگیت مالزیدر تاریخ 1 خرداد 1397 , 1612 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/01 10:20","price":1598},{"date":"1397/03/01 10:30","price":1597},{"date":"1397/03/01 11:00","price":1596},{"date":"1397/03/01 11:10","price":1598},{"date":"1397/03/01 11:50","price":1600},{"date":"1397/03/01 12:00","price":1598},{"date":"1397/03/01 12:10","price":1605},{"date":"1397/03/01 12:20","price":1611},{"date":"1397/03/01 12:40","price":1620},{"date":"1397/03/01 13:00","price":1621},{"date":"1397/03/01 13:10","price":1609},{"date":"1397/03/01 13:20","price":1614},{"date":"1397/03/01 13:40","price":1613},{"date":"1397/03/01 13:50","price":1612},{"date":"1397/03/01 15:20","price":1610},{"date":"1397/03/01 15:40","price":1613},{"date":"1397/03/01 15:50","price":1616},{"date":"1397/03/01 16:00","price":1623},{"date":"1397/03/01 16:30","price":1621},{"date":"1397/03/01 16:50","price":1622},{"date":"1397/03/01 17:10","price":1623},{"date":"1397/03/01 17:30","price":1619},{"date":"1397/03/01 17:50","price":1620},{"date":"1397/03/01 18:00","price":1616},{"date":"1397/03/01 18:10","price":1617},{"date":"1397/03/01 18:20","price":1615},{"date":"1397/03/01 18:40","price":1614},{"date":"1397/03/01 18:50","price":1611},{"date":"1397/03/01 19:00","price":1610},{"date":"1397/03/01 19:10","price":1608},{"date":"1397/03/01 19:30","price":1609},{"date":"1397/03/01 19:50","price":1612},{"date":"1397/03/01 20:00","price":1611},{"date":"1397/03/01 20:10","price":1612}
بروزرسانی در تاریخ 29 شهریور 1398