کمترین: 
807
بیشترین: 
820
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
814
زمان: 
3/1 19:50
قیمت دلار هنگ کنگ امروز 1 خرداد 1397
قیمت دلار هنگ کنگدر تاریخ 1 خرداد 1397 , 814 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/01 10:20","price":808},{"date":"1397/03/01 10:40","price":807},{"date":"1397/03/01 11:10","price":808},{"date":"1397/03/01 11:50","price":809},{"date":"1397/03/01 12:00","price":808},{"date":"1397/03/01 12:10","price":812},{"date":"1397/03/01 12:20","price":814},{"date":"1397/03/01 12:30","price":815},{"date":"1397/03/01 12:40","price":818},{"date":"1397/03/01 13:00","price":819},{"date":"1397/03/01 13:10","price":813},{"date":"1397/03/01 13:20","price":815},{"date":"1397/03/01 13:50","price":814},{"date":"1397/03/01 15:20","price":813},{"date":"1397/03/01 15:40","price":814},{"date":"1397/03/01 15:50","price":817},{"date":"1397/03/01 16:00","price":820},{"date":"1397/03/01 16:10","price":819},{"date":"1397/03/01 16:40","price":818},{"date":"1397/03/01 16:50","price":819},{"date":"1397/03/01 17:10","price":820},{"date":"1397/03/01 17:30","price":818},{"date":"1397/03/01 17:50","price":819},{"date":"1397/03/01 18:00","price":816},{"date":"1397/03/01 18:10","price":817},{"date":"1397/03/01 18:20","price":816},{"date":"1397/03/01 18:40","price":815},{"date":"1397/03/01 18:50","price":814},{"date":"1397/03/01 19:10","price":812},{"date":"1397/03/01 19:30","price":813},{"date":"1397/03/01 19:50","price":814}
بروزرسانی در تاریخ 30 شهریور 1398