کمترین: 
1002
بیشترین: 
1021
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1011
زمان: 
3/1 20:10
قیمت کرون دانمارک امروز 1 خرداد 1397
قیمت کرون دانمارکدر تاریخ 1 خرداد 1397 , 1011 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/01 10:20","price":1003},{"date":"1397/03/01 11:40","price":1002},{"date":"1397/03/01 11:50","price":1004},{"date":"1397/03/01 12:00","price":1002},{"date":"1397/03/01 12:10","price":1005},{"date":"1397/03/01 12:20","price":1012},{"date":"1397/03/01 12:30","price":1013},{"date":"1397/03/01 12:40","price":1019},{"date":"1397/03/01 13:00","price":1021},{"date":"1397/03/01 13:10","price":1013},{"date":"1397/03/01 13:20","price":1016},{"date":"1397/03/01 13:40","price":1015},{"date":"1397/03/01 13:50","price":1014},{"date":"1397/03/01 14:00","price":1015},{"date":"1397/03/01 15:20","price":1013},{"date":"1397/03/01 15:40","price":1014},{"date":"1397/03/01 15:50","price":1017},{"date":"1397/03/01 16:00","price":1016},{"date":"1397/03/01 16:10","price":1020},{"date":"1397/03/01 16:30","price":1019},{"date":"1397/03/01 17:30","price":1016},{"date":"1397/03/01 17:50","price":1017},{"date":"1397/03/01 18:00","price":1014},{"date":"1397/03/01 18:40","price":1013},{"date":"1397/03/01 18:50","price":1011},{"date":"1397/03/01 19:00","price":1010},{"date":"1397/03/01 19:10","price":1008},{"date":"1397/03/01 19:20","price":1009},{"date":"1397/03/01 19:30","price":1010},{"date":"1397/03/01 19:50","price":1011},{"date":"1397/03/01 20:00","price":1010},{"date":"1397/03/01 20:10","price":1011}
بروزرسانی در تاریخ 30 شهریور 1398