کمترین: 
729
بیشترین: 
744
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
737
زمان: 
3/1 20:10
قیمت کرون سوئد امروز 1 خرداد 1397
قیمت کرون سوئددر تاریخ 1 خرداد 1397 , 737 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/01 10:20","price":730},{"date":"1397/03/01 11:40","price":729},{"date":"1397/03/01 12:10","price":732},{"date":"1397/03/01 12:20","price":736},{"date":"1397/03/01 12:30","price":737},{"date":"1397/03/01 12:40","price":742},{"date":"1397/03/01 13:00","price":743},{"date":"1397/03/01 13:10","price":738},{"date":"1397/03/01 13:20","price":740},{"date":"1397/03/01 13:50","price":739},{"date":"1397/03/01 15:20","price":738},{"date":"1397/03/01 15:40","price":739},{"date":"1397/03/01 15:50","price":741},{"date":"1397/03/01 16:00","price":744},{"date":"1397/03/01 16:10","price":743},{"date":"1397/03/01 16:40","price":742},{"date":"1397/03/01 17:00","price":743},{"date":"1397/03/01 17:10","price":744},{"date":"1397/03/01 17:30","price":742},{"date":"1397/03/01 17:40","price":741},{"date":"1397/03/01 17:50","price":742},{"date":"1397/03/01 18:00","price":740},{"date":"1397/03/01 18:40","price":739},{"date":"1397/03/01 18:50","price":738},{"date":"1397/03/01 19:00","price":736},{"date":"1397/03/01 19:10","price":735},{"date":"1397/03/01 19:20","price":734},{"date":"1397/03/01 19:30","price":736},{"date":"1397/03/01 20:10","price":737}
بروزرسانی در تاریخ 25 شهریور 1398