کمترین: 
4406
بیشترین: 
4483
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4438
زمان: 
3/1 20:10
قیمت دلار نیوزیلند امروز 1 خرداد 1397
قیمت دلار نیوزیلنددر تاریخ 1 خرداد 1397 , 4438 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/01 10:20","price":4409},{"date":"1397/03/01 10:30","price":4407},{"date":"1397/03/01 10:40","price":4406},{"date":"1397/03/01 11:00","price":4408},{"date":"1397/03/01 11:10","price":4416},{"date":"1397/03/01 11:30","price":4417},{"date":"1397/03/01 11:40","price":4414},{"date":"1397/03/01 11:50","price":4422},{"date":"1397/03/01 12:00","price":4418},{"date":"1397/03/01 12:10","price":4438},{"date":"1397/03/01 12:20","price":4454},{"date":"1397/03/01 12:30","price":4456},{"date":"1397/03/01 12:40","price":4480},{"date":"1397/03/01 13:00","price":4483},{"date":"1397/03/01 13:10","price":4447},{"date":"1397/03/01 13:20","price":4460},{"date":"1397/03/01 13:40","price":4459},{"date":"1397/03/01 13:50","price":4455},{"date":"1397/03/01 14:00","price":4454},{"date":"1397/03/01 15:20","price":4436},{"date":"1397/03/01 15:40","price":4444},{"date":"1397/03/01 15:50","price":4458},{"date":"1397/03/01 16:00","price":4475},{"date":"1397/03/01 16:10","price":4470},{"date":"1397/03/01 16:20","price":4471},{"date":"1397/03/01 16:30","price":4470},{"date":"1397/03/01 16:40","price":4468},{"date":"1397/03/01 16:50","price":4467},{"date":"1397/03/01 17:10","price":4471},{"date":"1397/03/01 17:30","price":4458},{"date":"1397/03/01 17:50","price":4462},{"date":"1397/03/01 18:00","price":4449},{"date":"1397/03/01 18:20","price":4450},{"date":"1397/03/01 18:30","price":4449},{"date":"1397/03/01 18:40","price":4448},{"date":"1397/03/01 18:50","price":4441},{"date":"1397/03/01 19:00","price":4437},{"date":"1397/03/01 19:10","price":4427},{"date":"1397/03/01 19:20","price":4429},{"date":"1397/03/01 19:30","price":4435},{"date":"1397/03/01 19:40","price":4431},{"date":"1397/03/01 19:50","price":4434},{"date":"1397/03/01 20:00","price":4436},{"date":"1397/03/01 20:10","price":4438}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398