کمترین: 
4806
بیشترین: 
4890
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4854
زمان: 
3/1 20:10
قیمت دلار استرالیا امروز 1 خرداد 1397
قیمت دلار استرالیادر تاریخ 1 خرداد 1397 , 4854 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/01 10:20","price":4809},{"date":"1397/03/01 10:30","price":4807},{"date":"1397/03/01 10:40","price":4806},{"date":"1397/03/01 10:50","price":4811},{"date":"1397/03/01 11:00","price":4809},{"date":"1397/03/01 11:10","price":4819},{"date":"1397/03/01 11:40","price":4811},{"date":"1397/03/01 11:50","price":4821},{"date":"1397/03/01 12:00","price":4818},{"date":"1397/03/01 12:10","price":4830},{"date":"1397/03/01 12:20","price":4859},{"date":"1397/03/01 12:30","price":4861},{"date":"1397/03/01 12:40","price":4886},{"date":"1397/03/01 13:00","price":4890},{"date":"1397/03/01 13:10","price":4853},{"date":"1397/03/01 13:20","price":4866},{"date":"1397/03/01 13:40","price":4864},{"date":"1397/03/01 13:50","price":4858},{"date":"1397/03/01 14:00","price":4860},{"date":"1397/03/01 15:20","price":4847},{"date":"1397/03/01 15:30","price":4848},{"date":"1397/03/01 15:40","price":4856},{"date":"1397/03/01 15:50","price":4872},{"date":"1397/03/01 16:00","price":4869},{"date":"1397/03/01 16:10","price":4887},{"date":"1397/03/01 16:20","price":4885},{"date":"1397/03/01 16:30","price":4884},{"date":"1397/03/01 16:40","price":4886},{"date":"1397/03/01 16:50","price":4882},{"date":"1397/03/01 17:00","price":4885},{"date":"1397/03/01 17:10","price":4887},{"date":"1397/03/01 17:30","price":4875},{"date":"1397/03/01 17:50","price":4881},{"date":"1397/03/01 18:00","price":4869},{"date":"1397/03/01 18:10","price":4870},{"date":"1397/03/01 18:30","price":4868},{"date":"1397/03/01 18:40","price":4865},{"date":"1397/03/01 18:50","price":4855},{"date":"1397/03/01 19:00","price":4851},{"date":"1397/03/01 19:10","price":4841},{"date":"1397/03/01 19:20","price":4845},{"date":"1397/03/01 19:30","price":4851},{"date":"1397/03/01 19:40","price":4848},{"date":"1397/03/01 19:50","price":4853},{"date":"1397/03/01 20:00","price":4851},{"date":"1397/03/01 20:10","price":4854}
بروزرسانی در تاریخ 24 شهریور 1398