کمترین: 
571
بیشترین: 
581
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
576
زمان: 
3/1 19:30
قیمت ین ژاپن امروز 1 خرداد 1397
قیمت ین ژاپندر تاریخ 1 خرداد 1397 , 576 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/01 10:20","price":571},{"date":"1397/03/01 10:30","price":572},{"date":"1397/03/01 11:00","price":571},{"date":"1397/03/01 11:10","price":572},{"date":"1397/03/01 11:40","price":571},{"date":"1397/03/01 11:50","price":572},{"date":"1397/03/01 12:00","price":571},{"date":"1397/03/01 12:10","price":574},{"date":"1397/03/01 12:20","price":575},{"date":"1397/03/01 12:30","price":576},{"date":"1397/03/01 12:40","price":578},{"date":"1397/03/01 13:00","price":579},{"date":"1397/03/01 13:10","price":576},{"date":"1397/03/01 13:20","price":577},{"date":"1397/03/01 14:00","price":576},{"date":"1397/03/01 15:20","price":575},{"date":"1397/03/01 15:30","price":576},{"date":"1397/03/01 15:50","price":578},{"date":"1397/03/01 16:00","price":580},{"date":"1397/03/01 16:40","price":579},{"date":"1397/03/01 16:50","price":580},{"date":"1397/03/01 17:00","price":581},{"date":"1397/03/01 17:30","price":579},{"date":"1397/03/01 18:00","price":578},{"date":"1397/03/01 18:40","price":577},{"date":"1397/03/01 18:50","price":576},{"date":"1397/03/01 19:10","price":575},{"date":"1397/03/01 19:30","price":576}
بروزرسانی در تاریخ 14 خرداد 1399