کمترین: 
994
بیشترین: 
1011
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1004
زمان: 
3/1 20:10
قیمت یوان چین امروز 1 خرداد 1397
قیمت یوان چیندر تاریخ 1 خرداد 1397 , 1004 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/01 10:20","price":995},{"date":"1397/03/01 11:00","price":994},{"date":"1397/03/01 11:10","price":995},{"date":"1397/03/01 11:50","price":996},{"date":"1397/03/01 12:00","price":995},{"date":"1397/03/01 12:10","price":998},{"date":"1397/03/01 12:20","price":1003},{"date":"1397/03/01 12:30","price":1004},{"date":"1397/03/01 12:40","price":1009},{"date":"1397/03/01 13:10","price":1002},{"date":"1397/03/01 13:20","price":1005},{"date":"1397/03/01 13:50","price":1004},{"date":"1397/03/01 15:20","price":1002},{"date":"1397/03/01 15:40","price":1004},{"date":"1397/03/01 15:50","price":1006},{"date":"1397/03/01 16:10","price":1010},{"date":"1397/03/01 16:30","price":1009},{"date":"1397/03/01 16:50","price":1010},{"date":"1397/03/01 17:10","price":1011},{"date":"1397/03/01 17:30","price":1008},{"date":"1397/03/01 17:50","price":1009},{"date":"1397/03/01 18:00","price":1007},{"date":"1397/03/01 18:20","price":1006},{"date":"1397/03/01 18:50","price":1003},{"date":"1397/03/01 19:10","price":1002},{"date":"1397/03/01 19:20","price":1001},{"date":"1397/03/01 19:30","price":1002},{"date":"1397/03/01 19:50","price":1004},{"date":"1397/03/01 20:00","price":1003},{"date":"1397/03/01 20:10","price":1004}
بروزرسانی در تاریخ 29 شهریور 1398