کمترین: 
1372
بیشترین: 
1414
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1377
زمان: 
3/1 20:10
قیمت لیر ترکیه امروز 1 خرداد 1397
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 1 خرداد 1397 , 1377 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/01 10:20","price":1384},{"date":"1397/03/01 10:40","price":1383},{"date":"1397/03/01 10:50","price":1384},{"date":"1397/03/01 11:00","price":1386},{"date":"1397/03/01 11:10","price":1387},{"date":"1397/03/01 11:40","price":1383},{"date":"1397/03/01 11:50","price":1387},{"date":"1397/03/01 12:10","price":1392},{"date":"1397/03/01 12:20","price":1403},{"date":"1397/03/01 12:30","price":1404},{"date":"1397/03/01 12:40","price":1413},{"date":"1397/03/01 13:00","price":1414},{"date":"1397/03/01 13:10","price":1402},{"date":"1397/03/01 13:20","price":1405},{"date":"1397/03/01 13:40","price":1402},{"date":"1397/03/01 14:00","price":1401},{"date":"1397/03/01 15:20","price":1388},{"date":"1397/03/01 15:30","price":1390},{"date":"1397/03/01 15:40","price":1392},{"date":"1397/03/01 16:00","price":1397},{"date":"1397/03/01 16:10","price":1395},{"date":"1397/03/01 16:20","price":1392},{"date":"1397/03/01 16:30","price":1391},{"date":"1397/03/01 16:40","price":1386},{"date":"1397/03/01 16:50","price":1387},{"date":"1397/03/01 17:30","price":1382},{"date":"1397/03/01 17:50","price":1379},{"date":"1397/03/01 18:00","price":1380},{"date":"1397/03/01 18:20","price":1379},{"date":"1397/03/01 18:30","price":1382},{"date":"1397/03/01 18:50","price":1381},{"date":"1397/03/01 19:00","price":1378},{"date":"1397/03/01 19:10","price":1374},{"date":"1397/03/01 19:30","price":1377},{"date":"1397/03/01 19:40","price":1373},{"date":"1397/03/01 19:50","price":1376},{"date":"1397/03/01 20:00","price":1372},{"date":"1397/03/01 20:10","price":1377}
بروزرسانی در تاریخ 26 شهریور 1398