کمترین: 
2474
بیشترین: 
2474
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2474
زمان: 
3/1 09:10
قیمت منات آذربایجان امروز 1 خرداد 1397
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 1 خرداد 1397 , 2474 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/01 09:10","price":2474}
بروزرسانی در تاریخ 30 شهریور 1398