کمترین: 
68.3
بیشترین: 
68.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
68.3
زمان: 
3/1 09:10
قیمت روبل روسیه امروز 1 خرداد 1397
قیمت روبل روسیهدر تاریخ 1 خرداد 1397 , 68.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/01 09:10","price":68.3}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398