کمترین: 
13096.2
بیشترین: 
13096.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
13096.2
زمان: 
3/1 09:10
قیمت بات تایلند امروز 1 خرداد 1397
قیمت بات تایلنددر تاریخ 1 خرداد 1397 , 13096.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/01 09:10","price":13096.2}
بروزرسانی در تاریخ 28 شهریور 1398