کمترین: 
3139.7
بیشترین: 
3139.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3139.7
زمان: 
3/1 09:10
قیمت دلار سنگاپور امروز 1 خرداد 1397
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 1 خرداد 1397 , 3139.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/01 09:10","price":3139.7}
بروزرسانی در تاریخ 27 شهریور 1398