کمترین: 
355
بیشترین: 
355
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
355
زمان: 
3/1 09:10
قیمت دینار عراق امروز 1 خرداد 1397
قیمت دینار عراقدر تاریخ 1 خرداد 1397 , 355 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/01 09:10","price":355}
بروزرسانی در تاریخ 14 خرداد 1399