کمترین: 
10938.1
بیشترین: 
10938.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
10938.1
زمان: 
3/1 09:10
قیمت ریال عمان امروز 1 خرداد 1397
قیمت ریال عماندر تاریخ 1 خرداد 1397 , 10938.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/01 09:10","price":10938.1}
بروزرسانی در تاریخ 30 شهریور 1398