کمترین: 
1155.5
بیشترین: 
1155.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1155.5
زمان: 
3/1 09:10
قیمت ریال قطر امروز 1 خرداد 1397
قیمت ریال قطردر تاریخ 1 خرداد 1397 , 1155.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/01 09:10","price":1155.5}
بروزرسانی در تاریخ 26 شهریور 1398