کمترین: 
1121.6
بیشترین: 
1121.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1121.6
زمان: 
3/1 09:10
قیمت ریال عربستان امروز 1 خرداد 1397
قیمت ریال عربستاندر تاریخ 1 خرداد 1397 , 1121.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/01 09:10","price":1121.6}
بروزرسانی در تاریخ 27 شهریور 1398