کمترین: 
13894
بیشترین: 
13894
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
13894
زمان: 
3/1 09:10
قیمت دینار کویت امروز 1 خرداد 1397
قیمت دینار کویتدر تاریخ 1 خرداد 1397 , 13894 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/01 09:10","price":13894}
بروزرسانی در تاریخ 30 شهریور 1398