کمترین: 
522.4
بیشترین: 
522.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
522.4
زمان: 
3/1 09:10
قیمت کرون نروژ امروز 1 خرداد 1397
قیمت کرون نروژدر تاریخ 1 خرداد 1397 , 522.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/01 09:10","price":522.4}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398