کمترین: 
665.7
بیشترین: 
665.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
665.7
زمان: 
3/1 09:10
قیمت کرون دانمارک امروز 1 خرداد 1397
قیمت کرون دانمارکدر تاریخ 1 خرداد 1397 , 665.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/01 09:10","price":665.7}
بروزرسانی در تاریخ 29 شهریور 1398