کمترین: 
484.7
بیشترین: 
484.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
484.7
زمان: 
3/1 09:10
قیمت کرون سوئد امروز 1 خرداد 1397
قیمت کرون سوئددر تاریخ 1 خرداد 1397 , 484.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/01 09:10","price":484.7}
بروزرسانی در تاریخ 28 شهریور 1398