کمترین: 
58.9
بیشترین: 
58.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
58.9
زمان: 
3/1 09:10
قیمت افغانی امروز 1 خرداد 1397
قیمت افغانیدر تاریخ 1 خرداد 1397 , 58.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/01 09:10","price":58.9}
بروزرسانی در تاریخ 14 خرداد 1399