کمترین: 
4221.6
بیشترین: 
4221.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4221.6
زمان: 
3/1 09:10
قیمت فرانک سوئیس امروز 1 خرداد 1397
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 1 خرداد 1397 , 4221.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/01 09:10","price":4221.6}
بروزرسانی در تاریخ 25 شهریور 1398