کمترین: 
3793.9
بیشترین: 
3793.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3793.9
زمان: 
3/1 09:10
قیمت ین ژاپن امروز 1 خرداد 1397
قیمت ین ژاپندر تاریخ 1 خرداد 1397 , 3793.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/01 09:10","price":3793.9}
بروزرسانی در تاریخ 30 شهریور 1398