کمترین: 
918.3
بیشترین: 
918.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
918.3
زمان: 
3/1 09:10
قیمت لیر ترکیه امروز 1 خرداد 1397
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 1 خرداد 1397 , 918.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/01 09:10","price":918.3}
بروزرسانی در تاریخ 24 شهریور 1398