کمترین: 
1145.2
بیشترین: 
1145.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1145.2
زمان: 
3/1 09:10
قیمت درهم امارات امروز 1 خرداد 1397
قیمت درهم اماراتدر تاریخ 1 خرداد 1397 , 1145.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/01 09:10","price":1145.2}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398