کمترین: 
5645.6
بیشترین: 
5645.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5645.6
زمان: 
3/1 09:10
قیمت پوند امروز 1 خرداد 1397
قیمت پونددر تاریخ 1 خرداد 1397 , 5645.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/01 09:10","price":5645.6}
بروزرسانی در تاریخ 29 شهریور 1398