کمترین: 
4956.8
بیشترین: 
4956.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4956.8
زمان: 
3/1 09:10
قیمت یورو امروز 1 خرداد 1397
قیمت یورودر تاریخ 1 خرداد 1397 , 4956.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/01 09:10","price":4956.8}
بروزرسانی در تاریخ 26 شهریور 1398