کمترین: 
4206
بیشترین: 
4206
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4206
زمان: 
3/1 09:10
قیمت دلار امروز 1 خرداد 1397
قیمت دلاردر تاریخ 1 خرداد 1397 , 4206 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/01 09:10","price":4206}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398