کمترین: 
685.21
بیشترین: 
698.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
685.21
زمان: 
3/1 21:30
قیمت اتریوم Ethereum امروز 1 خرداد 1397
قیمت نهایی اتریوم Ethereumدر تاریخ 1 خرداد 1397 , 685.21 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/01 00:00","price":689.36},{"date":"1397/03/01 02:30","price":696},{"date":"1397/03/01 03:00","price":692.69},{"date":"1397/03/01 05:30","price":695},{"date":"1397/03/01 06:00","price":689.63},{"date":"1397/03/01 08:30","price":691.18},{"date":"1397/03/01 11:30","price":698.5},{"date":"1397/03/01 13:00","price":698},{"date":"1397/03/01 14:00","price":693.6},{"date":"1397/03/01 16:30","price":695.4},{"date":"1397/03/01 17:00","price":685.99},{"date":"1397/03/01 18:30","price":688.83},{"date":"1397/03/01 21:00","price":688},{"date":"1397/03/01 21:30","price":685.21}
بروزرسانی در تاریخ 26 شهریور 1398