کمترین: 
0
بیشترین: 
0
قیمت تقلبی: 
0
زمان: 
3/1 00:00
قیمت dsعنوان امروز 1 خرداد 1397
قیمت dsعنواندر تاریخ 1 خرداد 1397 , 0 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/01 00:00","price":0}
بروزرسانی در تاریخ 30 شهریور 1398