کمترین: 
8166.1
بیشترین: 
8397.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
8227.8
زمان: 
3/1 21:30
قیمت بیت کوین امروز 1 خرداد 1397
قیمت نهایی بیت کویندر تاریخ 1 خرداد 1397 , 8227.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/01 00:00","price":8343.7},{"date":"1397/03/01 02:30","price":8392.3},{"date":"1397/03/01 03:30","price":8393},{"date":"1397/03/01 05:30","price":8397.5},{"date":"1397/03/01 06:00","price":8338.7},{"date":"1397/03/01 08:30","price":8309.9},{"date":"1397/03/01 09:00","price":8308.4},{"date":"1397/03/01 11:30","price":8329.8},{"date":"1397/03/01 12:30","price":8324.2},{"date":"1397/03/01 14:00","price":8308},{"date":"1397/03/01 14:30","price":8240},{"date":"1397/03/01 16:30","price":8262.5},{"date":"1397/03/01 17:00","price":8207.1},{"date":"1397/03/01 18:00","price":8166.1},{"date":"1397/03/01 18:30","price":8207.6},{"date":"1397/03/01 21:00","price":8218.1},{"date":"1397/03/01 21:30","price":8227.8}
بروزرسانی در تاریخ 29 شهریور 1398