کمترین: 
5.1
بیشترین: 
5.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5.2
زمان: 
2/31 13:00
قیمت دینار عراق امروز 31 اردیبهشت 1397
قیمت دینار عراقدر تاریخ 31 اردیبهشت 1397 , 5.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/31 12:40","price":5.2},{"date":"1397/02/31 12:50","price":5.1},{"date":"1397/02/31 13:00","price":5.2}
بروزرسانی در تاریخ 31 شهریور 1398