کمترین: 
1897000
بیشترین: 
1927000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1917000
زمان: 
2/31 19:24
قیمت سکه بهار آزادی خرده فروشی  امروز 31 اردیبهشت 1397
قیمت سکه بهار آزادی خرده فروشی در تاریخ 31 اردیبهشت 1397 , 1917000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/31 12:24","price":1897000},{"date":"1397/02/31 13:36","price":1907000},{"date":"1397/02/31 16:18","price":1927000},{"date":"1397/02/31 19:24","price":1917000}
بروزرسانی در تاریخ 24 شهریور 1398