کمترین: 
1890000
بیشترین: 
1920000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1910000
زمان: 
2/31 19:24
قیمت سکه بهار آزادی امروز 31 اردیبهشت 1397
قیمت سکه بهار آزادیدر تاریخ 31 اردیبهشت 1397 , 1910000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/31 12:24","price":1890000},{"date":"1397/02/31 13:36","price":1900000},{"date":"1397/02/31 16:18","price":1920000},{"date":"1397/02/31 19:24","price":1910000}
بروزرسانی در تاریخ 29 شهریور 1398