کمترین: 
91
بیشترین: 
93
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
92
زمان: 
2/31 19:20
قیمت روپیه هند امروز 31 اردیبهشت 1397
قیمت روپیه هنددر تاریخ 31 اردیبهشت 1397 , 92 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/31 12:20","price":92},{"date":"1397/02/31 12:30","price":91},{"date":"1397/02/31 12:40","price":92},{"date":"1397/02/31 12:50","price":91},{"date":"1397/02/31 13:00","price":92},{"date":"1397/02/31 13:40","price":93},{"date":"1397/02/31 19:20","price":92}
بروزرسانی در تاریخ 30 شهریور 1398