کمترین: 
975000
بیشترین: 
985000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
985000
زمان: 
2/31 16:18
قیمت نیم سکه خرده فروشی امروز 31 اردیبهشت 1397
قیمت نیم سکه خرده فروشیدر تاریخ 31 اردیبهشت 1397 , 985000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/31 12:06","price":975000},{"date":"1397/02/31 13:36","price":980000},{"date":"1397/02/31 16:18","price":985000}
بروزرسانی در تاریخ 28 شهریور 1398