کمترین: 
971000
بیشترین: 
981000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
981000
زمان: 
2/31 16:18
قیمت نیم سکه امروز 31 اردیبهشت 1397
قیمت نیم سکهدر تاریخ 31 اردیبهشت 1397 , 981000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/31 12:06","price":971000},{"date":"1397/02/31 13:36","price":976000},{"date":"1397/02/31 16:18","price":981000}
بروزرسانی در تاریخ 14 خرداد 1399