کمترین: 
95227.5
بیشترین: 
95257.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
95227.5
زمان: 
2/31 14:20
قیمت شاخص بورس امروز 31 اردیبهشت 1397
قیمت نهایی شاخص بورسدر تاریخ 31 اردیبهشت 1397 , 95227.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/31 11:30","price":95257.9},{"date":"1397/02/31 14:20","price":95227.5}
بروزرسانی در تاریخ 14 خرداد 1399