کمترین: 
100
بیشترین: 
102
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
102
زمان: 
2/31 13:40
قیمت روبل روسیه امروز 31 اردیبهشت 1397
قیمت روبل روسیهدر تاریخ 31 اردیبهشت 1397 , 102 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/31 10:10","price":100},{"date":"1397/02/31 12:40","price":101},{"date":"1397/02/31 12:50","price":100},{"date":"1397/02/31 13:00","price":101},{"date":"1397/02/31 13:40","price":102}
بروزرسانی در تاریخ 26 شهریور 1398