کمترین: 
793
بیشترین: 
814
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
804
زمان: 
2/31 20:40
قیمت دلار هنگ کنگ امروز 31 اردیبهشت 1397
قیمت دلار هنگ کنگدر تاریخ 31 اردیبهشت 1397 , 804 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/31 10:10","price":793},{"date":"1397/02/31 10:20","price":794},{"date":"1397/02/31 10:30","price":793},{"date":"1397/02/31 11:00","price":794},{"date":"1397/02/31 12:20","price":798},{"date":"1397/02/31 12:30","price":797},{"date":"1397/02/31 12:40","price":804},{"date":"1397/02/31 12:50","price":797},{"date":"1397/02/31 13:00","price":805},{"date":"1397/02/31 13:40","price":813},{"date":"1397/02/31 14:50","price":811},{"date":"1397/02/31 15:20","price":813},{"date":"1397/02/31 16:20","price":812},{"date":"1397/02/31 16:50","price":813},{"date":"1397/02/31 17:30","price":814},{"date":"1397/02/31 18:30","price":810},{"date":"1397/02/31 19:20","price":805},{"date":"1397/02/31 20:40","price":804}
بروزرسانی در تاریخ 28 شهریور 1398